Jak napisać pozew o alimenty

0
1438
pozew o alimenty

Samotne wychowywanie dzieci nie jest zadaniem zbyt łatwym, ponieważ oprócz konieczności pozyskiwania środków na bieżące utrzymywanie rodziny niezbędne jest czynienie odpowiednich starań w domu.

Mowa tu nie tylko o gotowaniu, ale również o praniu, prasowaniu oraz o wielu innych czynnościach, które mogą stanowić nie lada kłopot dla samotnych matek. Dlatego zdecydowanie lepiej jest, jeżeli dzieci wychowują się w rodzinie pełnej. Niestety, czasami nie jest to łatwe, w szczególności wtedy, gdy nie ma możliwości porozumiewania się. W takiej sytuacji niezbędne jest wytoczenie powództwa o alimenty.

Takie pismo wnosi się do właściwego miejscowo sądu rejonowego

Według przepisów kodeksu postępowania cywilnego jest to sąd, w okręgu którego dzieci zamieszkują lub wychowują się. Dlatego najczęściej w takiej sytuacji właściwy jest sąd dla samej matki. Ma to ogromne znaczenie proceduralne, ponieważ to ojciec będzie zobowiązany do osobistego stawiennictwa na rozprawie. Może się okazać, że jego wezwanie nie będzie możliwe wskutek ukrywania się lub jego czasowej nieobecności w kraju. W takiej sytuacji niezbędne jest wezwanie kuratora, który tymczasowo przejmuje jego obowiązki w sprawie.

Jeżeli nie wiemy, jak napisać pozew o alimenty, warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Są to profesjonalni pełnomocnicy procesowi, którzy zajmują się świadczeniem profesjonalnych usług doradztwa prawnego. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu możliwe będzie błyskawiczne przeprowadzenie postępowania i zyskanie dodatkowych środków na wychowanie dzieci.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że to właśnie profesjonalni pełnomocnicy procesowi posiadają odpowiednią wiedzę, która umożliwia im skuteczne działanie w procesie o alimenty. Wiedzą oni, jak ważny jest każdy szczegół, dlatego można być pewnym, że należycie przygotują się do rozprawy.

jak napisać pozew o alimenty

Możliwe jest także samodzielne sformułowanie powództwa o alimenty

Powinno ono być jednak sporządzone wedle przypisanej prawem formy. W pierwszej kolejności niezbędne jest wskazanie imion i nazwisk dzieci, w imieniu których wytacza się powództwo. Są one traktowane jako strony postępowania, które nie mają samodzielnej zdolności procesowej.

Dlatego w ich imieniu działa jeden z rodziców – przeważnie ten, który w imieniu dziecka wytacza powództwo na jego rzecz. Niezwykle ważne jest podanie adresów oraz numerów ewidencyjnych PESEL wszystkich stron postępowania. W innym przypadku sąd będzie zobowiązany do wezwania ich do uzupełnienia braków formalnych pozwu, co wiąże się ze znaczącym wydłużeniem postępowania.

Bardzo ważne jest pamiętać, że odpowiedź na każde pismo poboczne powinna zawierać sygnaturę akt. Jest to warunek konieczny, o którym sąd powinien uprzedzić przy pierwszej czynności procesowej. W przypadku, gdy nie zostało przedstawione pełnomocnictwo do prowadzenia określonej sprawy, niezbędne jest złożenie oryginału w właściwym miejscowo sądzie.

W innej sytuacji przedstawiciel procesowy nie będzie należycie umocowany, a co za tym idzie – podejmowane przez niego czynności zostaną uznane za bezskuteczne. Należy więc odpowiednio wcześnie zadbać o to, aby wszelkie braki formalne zostały w należytym czasie uzupełnione.

W powództwie o alimenty należy wskazać wartość przedmiotu sporu. W tym przypadku określa się wysokość należnych świadczeń alimentacyjnych oraz mnoży się tą kwotę przez 12 miesięcy. Taki wynik stanowi wartość przedmiotu sporu, która musi zostać zaokrąglona do pełnych złotych. Taki miernik jest ważny w wielu sytuacjach procesowych, jednakże dla spraw o alimenty pozostaje bez znaczenia – wynika to z faktu, iż zawsze są one rozpatrywane w trybie procesowym w sądzie rejonowym właściwym dla uprawnionych, czyli dzieci.

sąd

Bardzo ważne jest, aby w pozwie o alimenty zostały umieszczone wszelkie informacje na temat sytuacji majątkowej matki oraz dzieci. Jest to bardzo ważne, ponieważ tylko dzięki temu możliwe jest zapewnienie prawidłowego biegu postępowania. Każdy powinien wiedzieć, jakie dowody mają największe znaczenie. W większości wypadków są to zwykłe paragony, które dokumentują podstawowe potrzeby rodziny.

Ponadto wszelkie faktury za zajęcia pozaszkolne dzieci, rachunki za ubrania oraz inne dokumenty fiskalne powinny zostać okazane do wiadomości sądu. Dzięki temu sędzia będzie miał pełne rozeznanie co do sytuacji majątkowej stron. W przypadku, gdy ojciec jest pracujący, będzie on zobligowany do podania wysokości swoich zarobków. Wtedy na podstawie wszechstronnej oceny materiału sędzia wyda wyrok, w którym określi wysokość należnych alimentów.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here