Napisz na krzykaczu
Wyloguj sie Masz problem? Skorzystaj z pomocy.

Pytano

  • ONLINE96
  • PYTANIA234,688
  • LUDZIE28,350
  • ODPOWIEDZI2,447,653

wymień dwa elementy rysunku świadczące o tym, że przedstawia on zawarcie porozumienia dającego początek entencie

[LINK] [LINK] [LINK] &w=640&h=480&ei=VZx6ULi_OMrZsgaB0oG4CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=191&vpy=157&dur=1453&hovh=194&hovw=259&tx=116&ty=111&sig=114667794908972043088&page=1&tbnh=150&tbnw=200&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68

Brak rozwiązań

Nikt nie przesłał rozwiązania dla tego zadania.

  • W tej chwili odpowiadasz jako gość. Zaloguj się, aby inni mogli Cię poznać!
Copyright © 2011 Pytano.pl