Napisz na krzykaczu
Wyloguj sie Masz problem? Skorzystaj z pomocy.

Pytano

  • ONLINE57
  • PYTANIA234,691
  • LUDZIE28,352
  • ODPOWIEDZI2,447,658

Mam małe wątpliwości co chodzi o te zadania z fizyki

Pierwszą profesjonalną elektrownia wiatrową w Polsce oddano do użytku w maju 2000 r. w Barzowicach nad Morzem Bałtyckim. Elektrownia ta składa się z 6 siłowni wiatrowych (wiatraków) duńskiej firmy Vestas, z których każda wytwarza maksymalne napięcie 52 V i ma moc 833 kW
a) Oblicz całkowitą moc elektrowni w Barzowicach. Wynik podaj w megawatach;
b) oblicz napięcie podawane do sieci przez szeregowo połączone siłownie wiatrowe;
c) oblicz energie elektryczną produkowaną w ciągu doby przez elektrownię w Barzowicach. Wynik podaj w MWh;
d) oblicz zys, który przyniesie elektrownia w ciągu 1 miesiąca (30 dni) pracy non stop. W obliczeniach nie uwzględniamy kosztów poiesienych przy eksploatacji elektrowni;
e) przeciętny człowiek zużywa 1,25 MWh energii elektrycznej rocznie. oszacuj ilu ludzi moze zaopatrywać w energię elktryczną elektrownia w Barzowicach.

Rozwiązałam je ale nie jestem pewna co do wyników i kompletnie nie wiem jak rozwiązać to zadanie

f)Przeciętne gospodarstwo pobiera prąd o mocy 10 kW. Oblicz liczbę gospodarstw, które można by włączyć do sieci energetycznej zasilanej przez elektrownię w Barzowicach. Przyjmij, że sprawność tej elektrowni wynosi 80%.

Brak rozwiązań

Nikt nie przesłał rozwiązania dla tego zadania.

  • W tej chwili odpowiadasz jako gość. Zaloguj się, aby inni mogli Cię poznać!
Copyright © 2011 Pytano.pl