Napisz na krzykaczu
Wyloguj sie Masz problem? Skorzystaj z pomocy.

Pytano

 • ONLINE70
 • PYTANIA234,691
 • LUDZIE28,352
 • ODPOWIEDZI2,447,658

podajcie mi odpowiedzi


1.Wskaż zestaw, w którego skład wchodzą wyłącznie związki chemiczne. (1p)
A.tlenek magnezu, woda, siarka, chlorowodór
B.potas, wodór, ołów, mangan
C.amoniak, tlenek sodu, woda, tlenek magnezu
D.miedź, siarkowodór, argon, tlen

2.Wskaż zestaw symboli chemicznych zawierających tylko symbole chemiczne metali. (1p)
A.K, Ca, S, Fe, P
B.Na, Mg, Cu, Pb, Zn
C.Ba, Sn, C, Cl, Hg
D.N, Ne, S, P, Cl

3.Z podanych właściwości fizycznych przyporządkuj odpowiedni zespół cech dla miedzi oraz siarki: (2p)
A.połysk metaliczny;
B.dobre przewodnictwo elektryczne;
C.stały stan skupienia;
D.jest substancją kruchą;

cechy siarki: C, D
cechy miedzi: A , B, C

4.Przyporządkuj wymienionym gazom jedną z podanych cech: (3p)
A.powoduje zmętnienie wody wapiennej;
B.jest najlżejszym gazem;
C.chętnie łączy się z innymi pierwiastkami;
tlen: C
wodór:B
tlenek węgla(IV): A

5.Którą z podanych metod wykorzystasz do rozdzielenia następujących mieszanin: (3p)
Mieszanina
1. słona woda
2. piasek z wodą
3. olej z wodą metoda:
a) krystalizacja
b) użycie rozdzielacza
c) sączenie

1 - A
2 -C
3 - B

6.Przyczyną efektu cieplarnianego jest: (1p)
A.tlenek siarki(IV) powstający podczas spalania zasiarczonych paliw;
B.tlenek węgla(IV) powstający podczas spalania paliw;
C.wycinanie lasów;
D.odpowiedź b i c jest prawdziwa;

7.Uzupełnij podane opisy słowne reakcji chemicznych. Określ typ reakcji chemicznych.(6p)
A...wapń +tlen ? tlenek wapnia r. syntezy
B.tlenek miedzi(II) + wodór? miedź + woda r. wymiany pojedynczej
C tlenek rtęci ? tlen + rtęć r. analizy

8.Zaznacz zestaw, w którym podano tylko przykłady zjawisk fizycznych. (1p)
A.stapianie parafiny, rozciąganie gumy, spalanie węgla
B.spalanie siarki, rdzewienie żelaza, kwaśnienie mleka
C.spalanie świeczki, rozdrabnianie cukru, zamarzanie wody
D.krzepnięcie wody, rozcieranie grudki soli, stapianie wosku

9.Przebieg pewnej reakcji jest następujący: (1p)
magnez + tlenek węgla(IV) ? tlenek magnezu + węgiel
Produktami tej reakcji są:
A.magnez i tlenek magnezu;
B.tlenek węgla(IV) i węgiel;
C.magnez i tlenek węgla(IV);
D.tlenek magnezu i węgiel;

10.Wymienione substancje podziel na: pierwiastki, związki chemiczne i mieszaniny: (4p)
tlenek węgla(IV), tlenek magnezu, siarczek żelaza(II), mosiądz, siarka, tlen, węgiel, piasek z wodą,
pierwiastki: mosiądz, siarka, tlen, węgiel,
związki chemiczne:tlenek węgla(IV), tlenek magnezu, siarczek żelaza(II)
mieszaniny: piasek z wodą,

11.Wyjaśnij pojęcia: (3p)
Pierwiastek chemiczny-substancja prosta stanowiąca zbiór atomów o tej samej liczbie atomowej.
Reakcja analizy -reakcja rozkładu w której z jednego substratu powstaje kilka produktów.
Higroskopijność- zdolność pochałaniania wilgoci (np. pary wodnej)

12.Objętość tlenu w sali o wymiarach: 10m x 5m x 3m wynosi około (1p)
A.30 m3
B.150 m3 (10*5*3=150)
C.20 m3
D.nie można obliczyć

13.Wskaż poprawne dokończenie zdania.(1p)
Powietrze jest:
A.mieszaniną jednorodną o stałej zawartości pary wodnej i tlenu.
B.mi

Wasze rozwiązania (4)

 • W tej chwili odpowiadasz jako gość. Zaloguj się, aby inni mogli Cię poznać!
 • offline

  W zupełności jestem zdębiały, że jeszcze nie odszukałeś odpowiedzi na swoje pytanie, zobacz tu : [LINK]

  Zgłoś nadużycie
 • offline

  Nie wątpliwie jestem znieruchomiały, że jeszcze nie dostałeś odpowiedzi na swoje pytanie, zajrzyj tutaj : [LINK]

  Zgłoś nadużycie
 • offline
  Arkadiuszek Rozwiązał: 0 ponad 2 lata temu

  W rzeczywistości jestem znieruchomiały, że jeszcze nie odnalazłeś odpowiedzi na twoje pytanie, zobacz tu : [LINK]

  Zgłoś nadużycie
 • Usunięty ponad 4 lata temu

  1. Wskaż zestaw, w którego skład wchodzą wyłącznie związki chemiczne.
  C. amoniak, tlenek sodu, woda, tlenek magnezu

  2. Wskaż zestaw symboli chemicznych zawierających tylko symbole chemiczne metali.
  B. Na, Mg, Cu, Pb, Zn

  3. Zakreśl właściwości fizyczne siarki.
  A. substancja o stałym stanie skupienia i żółtej barwie, nierozpuszczalna w wodzie

  4. Zaznacz właściwe dokończenia zdania.
  Gęstość powietrza substancji wynosi 8 g/ cm?. Oznacza to, że
  C. 1 cm? tej substancji ma masę 8 g.

  5. Zaznacz zestaw, w którym podano tylko przykłady zjawisk fiycznych:
  D. krzepnięcie wody, rozcieranie grudki soli, stapianie wosku

  6. Wskaż przykłady mieszaniny niejednorodnej i poprawny sposób rodzielania jej na składniki.
  B. piasek w wodzie / dekantacja

  7. Zaznacz zapis słowny reakcji wymiany
  B. tlenek miedzi(II) + wodór ? miedź + woda

  8. Wskaż określenia opisujące właściwości wodoru: gęstość względem powietrza, rozpuszczalność w wodzie, palność.
  B. mniejsza, dobra, niepalny

  9. Zaznacz grupę substancji zawierającą produkty reakcji chemicznej przedstawionej zapisem słownym:
  tlenek glinu + węgiel ? glin + tlenek węgla(IV)
  D. glin, tlenek węgla(IV)  10. Wskaż poprawne dokończenie zdania.
  Powietrze jest
  C. mieszaniną jednorodną gazów, o stałej zawartości azotu i tlenu.

  11. Podaj zapis słowny reakcji analizy tlenku rtęci(II).
  Zaznacz pierwiastki i związki chemiczne oraz substraty i produkty tej reakcji chemicznej.

  2HgO -> 2Hg + O? (substraty po lewej, produkty po prawej; pierwiastki: rtęć i tlen; związek chemiczny to tlenek rtęci (II)

  12. W trzech probówkach znajdują się gazy: tlen, wodór i tlenek węgla(IV).
  Napisz, jak sprawdzisz doświadczalnie, w której probówce znajduje się dany gaz.
  Do probówek wodę wapienną:
  Tlen jest w probówce, w której nic nie ulegnie zianie.
  a tlenek węgla(IV) jest w tej probówce co woda zmętnieje.
  Wodór znajduje się w probówce, w której z wody zacznie się wydzielać gaz.

  13. Oblicz masę tlenu znajdującą się w pomieszczeniu 3 m x 4 m x 3 m.
  Przyjmij gęstość tlenu 1, 309 g/dm?. Wynik wyraź w kilogramach.

  V = 3 x 4 x 3 = 36 [m3] = 36000 [dm3]

  d = m : V
  m = d x V
  m = 36000 x 1,309
  m = 47124 [g] = 47,124 [kg]

  Odp. W pokoju znajduje się 47,124 kg tlenu.

  14. Napisz, na czym polega rdzewienie. Podaj trzy sposoby zabezpieczenia przed tym procesem.

  Rdzewienie polega na wpływie chemicznym i elektrochemicznym na materiał ze strony otaczającego środowiska.

  15. Zapisz obserwacje i sformułuj wniosek. Podaj zapis słowny przebiegu reakcji chemicznej z doświadczenia zatytułowanego " Spalanie siarki w tlenie ".
  Obserwacje: siarka pali się niebieskim płomieniem, w tlenie intensywniej. Żółty proszek, zamienił się w białe dymy.

  Wniosek: Spalanie siarki w tlenie spowodowało powstanie gazowego produktu tlenku siarki (IV).
  Zapis słowny przebiegu reakcji chemicznej: siarka + tlen -> tlenek siarki (IV)

  Zgłoś nadużycie
Copyright © 2011 Pytano.pl