Napisz na krzykaczu
Wyloguj sie Masz problem? Skorzystaj z pomocy.

Pytano

  • ONLINE49
  • PYTANIA234,689
  • LUDZIE28,350
  • ODPOWIEDZI2,447,655

Na podstawie danych statycznych zamieszczonych w tabeli sporządź diagram przedstawiający strukturę importu ropy naftowej do polski w 2008r.

na podstawie danych statycznych zamieszczonych w tabeli sporządź diagram przedstawiający strukturę importu ropy naftowej do polski w 2008r

Rosja 19 287 tys. ton
Norwegia 1 193tys. ton.
Azerbejdżan 211tys. ton
Białoruś 109 tys.ton.
Wielka Brytania 83 tys. ton
pozostałe kraje 35tys. ton
ogółem 20918 tys ton
obliczenia:........................................
................................................
...............................................
b) podaj nazwę państwa o największym udziale w imporcie ropy naftowej do polski?????
.......................................................
c) uzasadnij potrzebeę zróżnicowania kierunku importu ropy
......................................................

Brak rozwiązań

Nikt nie przesłał rozwiązania dla tego zadania.

  • W tej chwili odpowiadasz jako gość. Zaloguj się, aby inni mogli Cię poznać!
Copyright © 2011 Pytano.pl