Napisz na krzykaczu
Wyloguj sie Masz problem? Skorzystaj z pomocy.

Pytano

 • ONLINE66
 • PYTANIA234,689
 • LUDZIE28,350
 • ODPOWIEDZI2,447,654

1.Starożytny Egipt
a)społeczeństwo
b)religia
2.Osiągnięcia cywilizacyjne
a)Sumerów
b)Babilończyków
c)Egipcjan
d)Izraelczyków

Wasze odpowiedzi (2)

 • Odpowiadanie dostępne tylko dla zalogowanych. Zaloguj się
 • offline
  SłokdaMadzia312 Pomogła: 12 6 miesięcy temu

  Tak

 • offline
  Gówno Pomógł: 155 ponad 4 lata temu

  1. Starożytny Egipt:
  a) społeczeństwo:
  - FARAON- tym mianem nazywano władcę Egiptu.Sprawował on władzę despotyczną, tzn. władzę nieograniczoną nad swym krajem i swymi poddanymi. Faraon był nie tylko dowódcą wojskowym, ale także pełnił funkcje religijne, uchodząc początkowo za boga, a następnie za syna boga Re.
  -KAPŁANI- osiągnęli oni poważną pozycję ekonomiczną, a co za tym idzie polityczną w państwie. Spowodowało to, iż w pewnych okresach kapłan Amona zajmował drugie miejsce w państwie po faraonie,a kapłani potrafili doprowadzić do odpowiadających im zmian na tronie.
  -URZĘDNICY- Bezpośredni wykonawcy rozkazów faraona.Oni właśnie nadzorowali prace przy nawadnianiu pól i budowie kanałów irygacyjnych, a także organizowali zagraniczne wyprawy handlowe i określali wysokość plonów. Najważniejszym urzędnikiem był wezyr, który m.in. urządzał wszystkie ważniejsze uroczystości państwowe. Przyjaciele oraz rodzina faraona nosili miano imachów.
  -ARMIA-...
  -CHŁOPI- utrzymywali urzędników i faraona, choć nie byli niewolnikami. znajdowali się pod władzą i opieką faraona. W okresie gdy nie musieli uprawiać ziemi, do ich obowiązków należała np. budowa i naprawa tam i kanałów irygacyjnych, budowa piramid. Chłopi stanowili 90% społeczeństwa starożytnego Egiptu.
  -NIEWOLNICY- W Egipcie prawie w ogóle nie było niewolników. Pochodzili oni głównie spoza Egiptu i przeznaczani byli do prac w domach bogatych urzędników.
  b) religia-

  [LINK]

  2. osiągnięcia:
  SUMEROWIE-WYNALEŻLI PISMO,SYSTEM DWUNASTKOWY,SYSTEMY IRYGACYJNE,WYTWARZALI WYROY Z METALU,ZAPOCZĄTKOWALI BADANIA ASTRONOMICZNE.
  BABILOŃCZYCY-STWORZYLI PIERWSZY ZBIÓR PRAW(KODEKS HAMMURABIEGO),STWORZYLI WISZĄCE OGRODY,STWORZYLIJEDEN Z PIERWSZYCH MOSTÓW NA ŚWIECIE
  EGIPT-BUDOWALI PIRAMIDY,CHOWALI ZMARŁYCH(MUMIFIKACJA)WIERZYLI W WIELU BOGÓW,BUDOWALI SYSTEMY IRYGACYJNE
  IZRAEL-ZBUDOWALI LICZNE ŚWIĄTYNIE,W ICH HERBIE ZNAJDUJE SIĘ MENORA,ŚWIĘTA KSIĘGA ŻYDÓW -BIBLIA,KRÓL WIERZYLI W 1 BOGA - JAHWE

  źródła. zadane.pl, ściąga.pl

Nowe pytania z tej kategorii

Pomocy

przez hobbit 3 miesiące temu | 3 odpowiedzi

Copyright © 2011 Pytano.pl