Napisz na krzykaczu
Wyloguj sie Masz problem? Skorzystaj z pomocy.

Pytano

 • ONLINE68
 • PYTANIA234,690
 • LUDZIE28,350
 • ODPOWIEDZI2,447,656

Bardzo proszę o odpowiedź i zadania które będą na tym sprawdzianie,bo moze już ktoś miał ten sprawdzian : gdy wpiszecie na internecie ten nagłówek ''Sprawdzian z historii z działu '' to wam wyskoczy sprawdzian do ściągnięcia i tam niby będzie wszystko - tylko ze mi się nie da pobrać bo komp muli .. Pomozecie i napiszecie mi co bedzie na tym sprawdzianie ?

Wasze odpowiedzi (3)

 • Odpowiadanie dostępne tylko dla zalogowanych. Zaloguj się
 • offline
  SłokdaMadzia312 Pomogła: 12 6 miesięcy temu

  i chin mnie to obchodzi. i tak oblejesz

 • offline
  Mari Pomógł: 0 rok temu

  Wyraźnie jestem osłupiały, że jeszcze nie uzyskałeś odpowiedzi na twoje pytanie, zobacz tam : [LINK]

 • offline
  rockcookie Pomogła: 1 ponad 5 lata temu

  Dział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa A ...../29

  1. Spośród podanych niżej informacji podkreśl te, które charakteryzują sytuację
  w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania listopadowego.

  a) Królestwo Polskie miało autonomię, czyli ograniczoną samodzielność w rozstrzyganiu spraw wewnętrznych.
  b) W Królestwie Polskim organizowano manifestacje patriotyczne, które umacniały patriotyzm narodu polskiego.
  c) Dzięki polityce rządu w Królestwie Polskim w latach 1815?1830 nastąpił rozwój gospo-darki.
  d) Na terenie Królestwa Polskiego działało wielu emisariuszy, których zadaniem był rozwój nauki i kultury.
  e) Rząd carski nie przestrzegał praw nadanych Polakom w Królestwie Polskim ? ograniczono swobodę podejmowania decyzji przez sejm oraz wprowadzono cenzurę.
  f) Anglia i Francja wspomagały Polaków w Królestwie Polskim, którzy przygotowywali się do zbrojnej walki o niepodległość.
  g) Polacy w Królestwie Polskim mieli szeroką autonomię.
  ....../4

  2. Na taśmie chronologicznej zaznacz i napisz datę wybuchu powstania styczniowego.

  ...../ 1

  3. Oblicz i napisz, ile lat upłynęło od wybuchu powstania listopadowego do dzisiaj.
  .......................................
  ....../1

  4. Podaj cztery przykłady skutków powstania styczniowego.

  a) .............................................................................................................................
  b) .............................................................................................................................
  c) .............................................................................................................................
  d) .............................................................................................................................
  ....../ 4

  5. Odpowiedz na pytania odnoszące się do zamieszczonego obok obrazu.

  a) Z jakim wydarzeniem związana jest treść obrazu?

  ....................................................................................

  b) Kto został na nim przedstawiony?

  ....................................................................................
  ........./ 2
  6. Uzupełnij zdania, które odnoszą się do walki Polaków o niepodległość, prowadzonej
  u boku Francji na przełomie XVIII i XIX wieku.

  a) W 1797 roku we Włoszech zostały utworzone ................................................................... .
  b) Celem utworzenia tych oddziałów była chęć walki z ................................................ Polski.
  c) Polacy mieli nadzieję, że walcząc u boku Francji doprowadzą do odzyskania
  .................................................. . ....../3

  7. Wyjaśnij, dlaczego władze pruskie prowadziły politykę germanizacji wobec narodu polskiego. Podaj dwa powody tej polityki.

  a) .............................................................................................................................
  b) .............................................................................................................................
  ...../ 2

  8. Uzupełnij zdanie, które odnosi się do polityki rządu austriackiego wobec Polaków
  w Galicji w 2. połowie XIX wieku.

  Autonomia nadana Galicji polegała na ........................................................................................
  .................................................................................................................. ....../ 2

  9. Podaj trzy przykłady działań Polaków świadczących, że bronili się przed rusyfikacją.

  a) .............................................................................................................................
  b) .............................................................................................................................
  c) .............................................................................................................................
  ...../3

  10. Wpisz w ramki imiona i nazwiska osób, których dotyczą opisy obok.

  ? działacz emigracyjny, autor Pieśni Legionów Polskich, która od
  1926 roku jest hymnem państwowym Polski.

  ? generał, następnie cesarz Francuzów, prowadził wojny z
  zaborcami Polski, doprowadził do utworzenia Księstwa
  Warszawskiego.

  ? podporucznik, oficer armii Królestwa Polskiego, stał na czele
  Sprzysiężenia Podchorążych, spisku, który doprowadził do
  wybuchu powstania listopadowego.

  ......./ 3
  11. Uzupełnij tabelę dotyczącą dorobku polskiej literatury i sztuki w XIX wieku.

  Epoka Twórca Dzieło
  Romantyzm Adam Mickiewicz
  Kordian
  Pozytywizm Trylogia
  Bolesław Prus
  ....../4

  Dział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa B ...../29


  1. Spośród podanych niżej informacji podkreśl te, które charakteryzują sytuację
  2. w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania styczniowego.

  a) W Królestwie Polskim działali emisariusze, którzy organizowali powstanie i zachęcali do walki o niepodległość.
  b) W Królestwie Polskim działała legalna opozycja, której przedstawiciele na forum sejmu domagali się poszanowania praw nadanych Polakom przez rząd carski.
  c) Polacy w Królestwie Polskim mieli nadzieję, że ich walkę poprą Francja i Anglia.
  d) Polacy zakładali tajne organizacje o charakterze niepodległościowym, których celem była walka o niepodległość.
  e) Aby nie dopuścić do walki zbrojnej Polaków, rząd carski zorganizował tzw. brankę, czyli nadzwyczajny pobór do wojska na terenie Królestwa Polskiego.
  f) Młodzież organizowała w Warszawie manifestacje patriotyczne, które często były brutalnie rozpędzane przez władze carskie.
  g) W Królestwie Polskim działała legalna i nielegalna opozycja.
  ......./4

  2. Na taśmie chronologicznej zaznacz i napisz datę wybuchu powstania listopadowego.
  ......./ 1

  3. Oblicz i napisz, ile lat upłynęło od wybuchu powstania listopadowego do wybuchu powstania styczniowego.
  .......................................
  ......../1

  4. Podaj cztery przykłady skutków powstania listopadowego.

  a) ..................................................................................................................................................
  b) ..................................................................................................................................................
  c) ..................................................................................................................................................
  d) ..................................................................................................................................................
  .........../ 4


  5. Odpowiedz na pytania odnoszące się do zamieszczonego obok obrazu.

  a) Jakie wydarzenie ilustruje?
  ....................................................................................

  b) Kogo autor umieścił w centralnej części obrazu?
  ....................................................................................

  ........./ 2

  6. Uzupełnij zdania, które odnoszą się do walki Polaków o upadku państwa polskiego po III rozbiorze.

  a) Po III rozbiorze wielu Polaków, polityków i światłych patriotów wyjechało z kraju i udało się na .................................................................. .
  b) Powodem opuszczenia ojczyzny była chęć prowadzenia walki o ......................................... .
  c) Inną przyczyną wyjazdu były ............................................... zaborców.
  ...../ 3

  7. Wyjaśnij, dlaczego władze rosyjskie prowadziły politykę rusyfikacji wobec narodu polskiego. Podaj dwa powody tej polityki.

  a) .............................................................................................................................
  b) .............................................................................................................................
  ....../ 2

  8. Uzupełnij zdanie, które odnosi się do polityki rządu pruskiego wobec Polaków w 2. połowie XIX wieku.

  Kulturkampf, czyli walka o kulturę ............................................................................................
  ................................................................................................. ....../ 2

  9. Podaj trzy przykłady działań Polaków świadczących, że bronili się przed germanizacją.

  a) .............................................................................................................................
  b) .............................................................................................................................
  c) .............................................................................................................................
  ....../3

  10. Wpisz w ramki imiona i nazwiska osób, których dotyczą opisy obok.

  ? chłop z wielkopolskiej wsi, który w proteście przeciwko polityce
  władz pruskich zamieszkał w wozie cyrkowym.

  ? generał, założyciel i dowódca Legionów Polskich we Włoszech.

  ? działacz społeczny, przemysłowiec. Założył w Poznaniu fabrykę
  narzędzi i maszyn rolniczych. Zasłynął z gospodarności i
  rzetelności.
  ...../ 3

  11. Uzupełnij tabelę dotyczącą dorobku polskiej literatury i sztuki w XIX wieku.

  Epoka Twórca Dzieło
  Romantyzm Juliusz Słowacki
  Pan Tadeusz

  Pozytywizm Jan Matejko
  Nad Niemnem
  ....../4

Nowe pytania z tej kategorii

Copyright © 2011 Pytano.pl